Kickstart Programme

Kickstart Programme er et undervisningsforløb i iværksætteri, der tager afsæt i erhvervsuddannelsernes faglighed og kulminerer i en iværksætterkonkurrence for eleverne på EUD/EUX. Forløbet styrker elevernes kompetencer til at skabe deres egen succes – som innovativ medarbejder, leder eller selvstændig.

I Kickstart Programme skal elever i teams på 3-5 medlemmer sammen udvikle en realiserbar virksomhed. Som afrunding på forløbet dyster eleverne om at vise det bedste grundlag for at starte selvstændig virksomhed. Det sker til en lokal finale, og – for de allerbedste idéer – også en national finale. 

 

Kickstart Programme er placeret enten i foråret eller i efteråret og findes i tre spor:  

1) For elever på grundforløb 

2) For EUD-elever på hovedforløb 

3) For EUX-elever på alle hovedforløb og elever på det merkantile studieår  

 

Der kåres vindere inden for alle tre spor, og den nationale finale afholdes både i foråret og i efteråret.  

 

I filmen kan du med elevernes egen ord høre, hvordan det er at være med i Kickstart Programme.

Se filmen om Kickstart Programme

Hvorfor skal man deltage i Kickstart Programme?

Kickstart Programme sigter mod at give de deltagende erhvervsuddannelseselever kompetencer til at arbejde med innovation og iværksætteri og lejlighed til at reflektere over en række af de spørgsmål og emner, som man berører, når man træder ind i et arbejdsliv – uanset om eleverne ser sig selv i fremtiden som innovativ medarbejder, som iværksætter, som virksomhedsleder eller som videbegærlig specialist, der vil bygge videre på sin uddannelse.

 

Kickstart Programme retter sig mod alle erhvervsuddannelser, så eleverne får

  • holistisk viden om virksomhedsdrift
  • indsigt i, hvordan man kan udnytte sine kompetencer til at skabe større værdi i den virksomhed, man er ansat i, eller som man selv ejer
  • tro på egne evner
  • strategier til håndtering af udfordringer
  • selvstændighedskompetencer til en verden i forandring
  • motivation og fastholdelse til at gennemføre sin uddannelse – gennem arbejdet med produkter eller ydelser, som man selv vælger
  • interesse for innovation og iværksætteri

 

Kickstart Programme er støttet af Think Human Foundation