Hvordan foregår bedømmelserne?

Den nationale efterårsfinale 2021 kommer til at foregå online, hvor eleverne mødes virtuelt med dommerne via et webkamera.

 

Helt grundlæggende indeholder en virtuel finale disse elementer:

  • velkomst til eleverne
  • præsentation af elevernes "virksomhed"
  • dommerinterview på baggrund af bedømmelseskriterierne

 

Hvis eleverne gerne vil vise f.eks. deres produkt, udstillingsplancher eller en stand, skal de sørge for at dommerne kan se det via webkameraet.

 

Eleverne skal altså 

  • Arbejde med alle fire skemaer – både produkter og analyser. Find skemaerne her  
  • bedømmes af dommere i de bedømmelseskriterier, I allerede kender
  • Præsentere deres ”virksomhed”
  • interviewes og vise deres arbejde - ligesom hvis de viste det på en stand på en fysisk event.

 

Bemærk:

Der er fire spørgsmål på hvert bedømmelsesskema. De to øverste er obligatoriske, og læreren vælger hvilket tredje spørgsmål eleverne skal forberedes på.

 

Eleverne bliver bedømt i alle fire spørgsmål, og deres laveste score annulleres, så kun de tre højeste scorer på hvert skema overføres til samlet score.

 

Det praktiske

Når finaleholdene er tilmeldt, får hvert hold tilsendt links til dommersamtaler. De skal igennem to samtaler på hver 12 minutter.

 

I begge samtalerne er der to dommere til stede, der sammen taler med eleverne. Hver dommer spørger ind i forhold til ét af bedømmelsesskemaerne.

 

Til finalen får hvert hold 12 min., der er fordelt sådan her:

  • 1 min.:                         Velkommen fra dommerne til holdet
  • 10 min.:                       Præsentation/pitch og interview
  • 1 min.:                         Tak for nu

 

Eksempel:

 

 

Dommersamtale

Kl. xx.xx – xx.xx.    

Samtale om to skemaer

”kunder & konkurrenter” (orange skema)

”produkt” (grønt skema)

 

Kl. xx.xx – xx.xx.     

Samtale om to skemaer

”økonomi & ressourcer” (blåt skema)

”personlig afklaring / samfundsmæssig sammenhæng” (gult skema)

 

 

  

Det er vigtigt, at eleverne ikke kommer for sent til deres tider, for de får ikke tildelt mere tid.

 

 

Hvis eleverne ikke har kunnet fremmøde på skolen?

Hvis de ikke har kunnet arbejde med at fremstille stand eller produkt på skolen, må de arbejde kreativt hjemmefra med de elementer, de kan finde i deres hjem eller på deres pc, så de er klar til at kunne vise enten en prototype eller en udsmykket væg eller et bord med en udstilling. Eller de kan arbejde digitalt og fremvise deres arbejde på en virtuel standvæg, fx i et digitalt program som Padlet https://da.padlet.com/.

Hvis dét er tilfældet, skal I melde det til os, når I tilmelder eleverne til finalen, så vi på forhånd kan orientere dommerne om, at de ikke har haft mulighed for at være på skolen.