Bedømmelseskriterier

I Kickstart Programme arbejder eleverne inden for fire områder. Det er inden for de samme områder, der opstilles læringsmål og eleverne bliver bedømt til Kickstart Programmes events.

 

I Kickstart Programme arbejder eleverne med:

  • Produkt, service og koncept
  • Kunder og konkurrenter
  • Etablering, økonomi og ressourcer
  • Personlig afklaring og samfundsmæssig sammenhæng.

Det er de samme fire områder, som eleverne bedømmes inden for til konkurrencen ved Kickstart Programmes events.

 

Bedømmelseskriterier

Du finder de spørgsmål, som dommerne stiller til konkurrencen, i de fire bedømmelsesskemaer her:

Download skemaer

 

Læringsmål

I undervisningen med eleverne op til konkurrencen skal du på hvert bedømmelsesskema bruge de tre spørgsmål, som du har udvalgt, som læringsmål og forberede dine elever på, at det er de spørgsmål, som dommerne vil stille dem til konkurrencen.