Bedømmelseskriterier

I Kickstart Programme arbejder eleverne inden for fire områder. Det er inden for de samme områder, der opstilles læringsmål og eleverne bliver bedømt til Kickstart Programmes events.

 

I Kickstart Programme arbejder eleverne med:

  • Produkt, service og koncept
  • Kunder og konkurrenter
  • Etablering, økonomi og ressourcer
  • Personlig afklaring og samfundsmæssig sammenhæng.

Det er de samme fire områder, som eleverne bedømmes indenfor til konkurrencen ved Kickstart Programmes events.

 

Bedømmelseskriterier

Du finder de spørgsmål, som dommerne stiller til konkurrencen, i de fire bedømmelsesskemaer her:

Download skema

 

De øverste to spørgsmål på hvert skema er markeret med *, og dem skal alle elever bedømmes i. Du vælger selv ét ekstra af de to nederste spørgsmål på hvert skema, som dine elever skal bedømmes i. Alle elever bliver altså bedømt i tre spørgsmål på hvert skema.

 

Læringsmål

I undervisningen med eleverne op til konkurrencen skal du på hvert bedømmelsesskema bruge de tre spørgsmål, som du har udvalgt, som læringsmål og forberede dine elever på, at det er de spørgsmål, som dommerne vil stille dem til konkurrencen.