Sådan deltager skolen

Alle erhvervsuddannelser har mulighed for at deltage i Kickstart Programme, uanset om der er tale om grundforløb eller hovedforløb, EUD eller EUX. Lærere, instruktører, undervisere og vejledere har mulighed for at tilmelde uddannelsen Kickstart programme i formularen nederst på siden her.

Ved at tilmelde uddannelsen opnår skolen adgang til deltagelse i alle dele af Kickstart programme-stilladset til undervisere og til at lade deres elever møde andre elever i nationale events. 

 

Kickstart Programme-stilladset til undervisere består af  

 1. et undervisningsforløb, den enkelte underviser kan overveje at bruge i sin undervisning som stilladsering af undervisningen og som forberedelse af eleverne forud for jeres afholdelse af en lokal konkurrencefinale. Find materialet her
   
  Du er også velkommen til at bruge undervisningsforløbet i din undervisning uden at tilmelde skolen og deltage i events. 
   

 1. et tilbud om introduktionsseminar til undervisere. Se under fanen “undervisere” for at finde næste seminar.  
   

 1. mulighed for, at undervisere kan deltage i andre generelle webinarer, der er relevante for undervisningen, fx webinarer om “cirkulær økonomi”, “FN’s verdensmål og entreprenørskab”, “iværksætterundervisning - hvad virker for piger og for drenge?”  
  Hold dig orienteret om nye webinarer i vores nyhedsbrev 
   

 1. en detaljeret guide til afholdelse af events, som du finder under fanen “events”. 
    

 1. en mulighed for at lade eleverne møde andre elever til de nationale konkurrence-finaler.  

 

Hvad koster det?  

Deltagelse i Kickstart Programmes nationale tilbud er gratis.   

 

Hver skole afholder selv, for egen regning, et lokalt event, hvor eleverne kommer til at møde dommere fra erhvervsliv eller organisationer uden for skolen. Se detaljer under fanen “events”. 

 

TILMELDINGSFORMULAR efterår 2021

DEADLINE for skoletilmeldinger:

Efterår 2021: 15. august

 

Kickstart Programme - skole- og uddannelsestilmelding